Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Markovci PDF natisni
Četrtek, 09. september 2010 09:28

Uradni list Republike Slovenije, št. 76/2002

Datum sprejema: 30.07.2002
Datum objave: 23.08.2002
Datum začetka veljavnosti: 24.08.2002    

Datum zadnje spremembe: 18.05.2006

Na podlagi 19. do 23. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 15. in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na seji dne 30. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Markovci


1. člen

Za volitve članov Občinskega sveta občine Markovci se določi devet volilnih enot (VE), v katerih se voli skupno enajst članov sveta.

2. člen

Obseg volilnih enot je naslednji:
1. volilna enota obsega naselje Bukovci (brez JV dela).
V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta.
2. volilna enota obsega
- JV del naselja Bukovci (ca. 227 prebivalcev oziroma hišne številke: 62 a, 65, 67 a, 68, 69, 70, 71 b, 71, 71 a, 72, 73 a, 74, 74 a, 75, 76, 77, 78, 79, 79 a, 80, 81, 82 a, 82, 83, 84 b, 84 a, 85, 85 a, 85 b, 86 a, 86, 87, 87 a, 88, 88 a, 89, 90, 90 a, 91, 92, 92 a, 93, 95, 97, 98 a, 98, 99 b, 99 a, 99, 99 c, 99 d, 99 e, 100 a, 100 d, 100 c, 100 e, 100 f, 101 b, 101 a, 101 d, 101, 102 a, 102 in 103)
- in SZ del naselja Stojnci (ca. 151 prebivalcev oziroma hišne številke: 1, 2 a, 2, 3, 4 c, 4a, 4 b, 5, 5 a, 6, 7, 8 a, 8 b, 8, 9, 11 a, 11, 12 c, 12 a, 12 b, 13 a, 16, 17, 17 a, 17 b, 18 b, 18 a, 18 d, 18, 18 c, 21 b, 21 a, 22 b, 25 b, 25, 25 a in 26).
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.
3. volilna enota obsega naselje Stojnci (brez SZ dela).
V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta.
4. volilna enota obsega naselji Borovci in Strelci.
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.
5. volilna enota obsega naselje Prvenci in Sobetinci.
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.
6. volilna enota obsega naselje Markovci (brez J dela).
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.
7. volilna enota obsega naselje Nava vas (brez SZ dela).
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.
8. volilna enota obsega naselje Zabovci (brez SZ dela).
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.
9. volilna enota obsega dele naselij, ki se nahajajo neposredno ob umetnem jezeru, odtočnem kanalu in ob strugi reke Drave pod zapornicami, in sicer:
- SZ del naselja Zabovci (ca. 108 prebivalcev oziroma hišne številke: 68 a, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 97 a, 97, 98, 98 a, 98 b, 99, 100, 100 a, 101 b, 101, 101 a, 102, 103 a, 103, 104 in 105),
- J del naselja Markovci (ca. 137 prebivalcev oziroma hišne številke: 61, 62, 64, 64 a, 65, 65 a, 66, 66 a, 67 d, 67 f, 67 a, 67, 67 e, 67 b, 67 c, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76 a, 77, 78, 81, 81 b, 82, 83 a, 84, 85, 90, 91, 92, 93 b, 93 a, 94 in 95) in
- SZ del naselja Nova vas (ca. 84 prebivalcev oziroma hišne številke: 1, 1 a, 2, 3, 4, 5 a, 5 b, 5, 6, 14 b, 15, 24, 24 b, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 59 in 62).
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.
Kolikor se znotraj volilne enote pojavi nova hišna številka, se le-ta vključi v isto volilno enoto.

3. člen

Za volitve župana se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne Občine Markovci.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 006-07/02-1
Markovci, dne 30. julija 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec
Zadnjič posodobljeno Četrtek, 09. september 2010 09:36