Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Markovci PDF natisni
Četrtek, 09. september 2010 08:17

OBČINA MARKOVCI
Markovci 43
2281 MARKOVCI
02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 040-0002/2010
Datum: 2.3.2010

STRANKA ZELENA KOALICIJA
Ulica bratov Učakar 4
1000 Ljubljana


Zadeva: Plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Markovci

Plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Markovci je določeno s Sklepom o pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07; v nadaljevanju: sklep).

V skladu s sklepom Občina Markovci (v nadaljevanju: občina) brezplačno zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje 1 m? plakatnega prostora in po en dodatni plakat v vsakem naselju.
Brezplačna plakatna mesta v občini so:

  • v Borovcih 1 plakat v velikosti 1 m² pri gasilskem domu,
  • v Bukovcih 1 plakat v velikosti 1 m² pri trgovini Mercator,
  • v Markovcih 1 plakat v velikosti 1 m² pri stanovanjskem bloku,
  • v Novi vasi pri Markovcih 1 plakat v velikosti 1 m² v križišču pri hišni št. 17,
  • v Prvencih 1 plakat v velikosti 1 m² pri gasilskem domu,
  • v Sobetincih 1 plakat v velikosti 1 m² pri gasilskem domu,
  • v Stojncih 1 plakat v velikosti 1 m² pri mlekarni,
  • v Strelcih 1 plakat v velikosti 1 m² pri avtobusnem postajališču in
  • v Zabovcih 1 plakat v velikosti 1 m² pri gasilskem domu.

Dodatna plakatna mesta se postavijo v vseh naštetih naseljih, na prostoru, kot izhaja iz prejšnjega odstavka. Na vsakem dodatnem plakatnem mestu se organizatorju brezplačno zagotovi 1 plakat v velikosti 70 cm (v) x 50 cm (š).
Plakatiranje zunaj navedenih plakatnih mest, na zasebnih površinah, je dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč.

Pred namestitvijo plakatov morajo organizatorji volilne kampanje vse plakate potrditi pri Občinski upravi Občine Markovci.

Lepo pozdravljeni,

Marinka B. KOLENKO,
direktorica Občinske uprave
Občine Markovci
Zadnjič posodobljeno Četrtek, 09. september 2010 08:22