Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Pravila za izrabo brezplačnega prostora v glasilu List iz Markovcev ... PDF natisni
Torek, 31. avgust 2010 07:44

List iz Markovcev, glasilo Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, objavlja na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 11. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila List iz Markovcev (Uradni vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 6/00 in Uradni list RS, št. 133/03)

PRAVILA
za izrabo brezplačnega prostora v glasilu List iz Markovcev
za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Markovci

V glasilu List iz Markovcev, ki izide v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010, je na voljo brezplačen prostor za predstavitev kandidatov za župana in člane občinskega sveta, političnih strank in njihovih programov.

 

1. Za predstavitev posameznega kandidata za župana Občine Markovci in njegovega programa je v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010 brezplačno namenjena 1 stran glasila List iz Markovcev.

2. Za predstavitev samostojnega kandidata, politične stranke, ki kandidira za članstvo v Občinskem svetu Občine Markovci, ter njegovega programa, oziroma kandidatne liste, se brezplačno namenja pol strani glasila List iz Markovcev.

3. Predstavitvena besedila volilnega programa za objavo v glasilu List iz Markovcev morajo vsebovati izključno predstavitve, ki ne vsebujejo žaljivih navedb o konkurenčnih kandidatih, političnih strankah in njihovih programih. Besedila z žaljivo vsebino v glasilu ne bodo objavljena. O neprimernosti predstavitvenega besedila bo odločal Uredniški odbor glasila List iz Markovcev, pripravljavci besedil pa bodo o tem obveščeni s priporočeno pošto v roku 3 dni po sprejemu sklepa o neprimernosti predstavitvenega besedila.

4. Za jezikovno pravilnost predstavitvenih besedil glasilo List iz Markovcev ne jamči.

5. Rok za oddajo predstavitvenega besedila je do 15. septembra 2010 in ga morajo kandidati oziroma politične stranke poslati na naslov: Občina Markovci, glasilo List iz Markovcev, Markovci 43, 2281 Markovci, v fizični in elektronski obliki na e-poštni naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Predstavitvena besedila morajo biti poslana z natančno navedbo naslova kontaktne osebe zaradi morebitne potrebe o tehničnem dogovoru glede objave.

6. Vsaki predstavitvi se nameni le enkratna brezplačna objava v glasilu List iz Markovcev. Dodatne objave v obsegu največ 1 stran glasila so možne proti plačilu v skladu s Cenikom objav, oglasov ter reklam v občinskem glasilu List iz Markovcev.

7. Predstavitvena besedila se objavljajo v vrstnem redu prispetja

Ta pravila se objavijo na spletni strani Občine Markovci.

Številka: 007-0004/2010
Datum: 26. 8. 2010

Uredniški odbor glasila List iz Markovcev
odgovorna urednica Mojca Zemljarič
Zadnjič posodobljeno Četrtek, 09. september 2010 08:24