Glava

Predlaganje kandidatov za Občinsko volilno komisijo PDF natisni
Četrtek, 01. april 2010 08:33


KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE MARKOVCI

Markovci 43
2281 MARKOVCI         
02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 041-0001/2010
Datum: 18.2.2010


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) in 24. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Markovci objavlja

JAVNI POZIV
političnim strankam, drugim organizacijam občanov ter občanom za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov Občinske volilne komisije


Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08; v nadaljevanju: ZLV) v 35. členu določa, da občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

V skladu z 38. členom ZLV mandat članov občinske volilne komisije, ki jo imenuje Občinski svet Občine Markovci, traja štiri leta.

Sedanji Občinski volilni komisiji Občine Markovci, ki je bila imenovana na 28. seji Občinskega sveta Občine Markovci, dne 22.6.2006, poteče mandat v juniju 2010.

Občinsko volilno komisijo Občine Markovci imenuje v skladu z določbami ZLV in Statutom Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) Občinski svet Občine Markovci na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Na podlagi navedenega Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva politične stranke, druge organizacije občanov ter občane Občine Markovci, da do vključno 30. aprila 2010 do 12. ure posredujete predloge kandidatov za člane in namestnike članov Občinske volilne komisije. Predloge pošljite na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Markovci 43, 2281 Markovci, s pripisom "Predlogi za OVK - ne odpiraj".

V predlogu mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatih:
  • ime in priimek,
  • rojstne podatke,
  • podatke o prebivališču,
  • podatke o izobrazbi in
  • soglasje kandidata k predlogu kandidature.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo pripravila predlog sestave komisije Občinskemu svetu Občine Markovci v potrditev za nov mandat.


Stanislav TOPLAK,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, s.r.


Poslano:
  • spletna stran Občine Markovci,
  • oglasna deska Občine Markovci,
  • arhiv, tu.
Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 03. maj 2010 07:46
 
} catch(err) {}